Felhasználónév:
Jelszó:


Segítség a szakmai alkalmassághoz

Részletek>>


- Programok letöltése
- Dokumentumok letöltése
- Gyakran ismételt kérdések

 


Törvények

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról II. és VIII. fejezet
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1999. évi XLII. törvénya nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység apavető feltételeiről és egyes korlátairól

Országgyűlési Határozatok

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról,

Kormányrendeletek

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól
229/1998. (XII. 30.) Korm r. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről
43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
289/2005. (XII. 22.) Korm. r. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
79/2006. (IV. 5.) Korm. r. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről
45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről
356/2008. (XII.31.) Korm.r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Egészségügyi ágazati rendeletek

12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
9/1993. (IV. 2.) NM r. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásról
48/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról
51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
18/1998. (VI. 3.) NM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről, mely rendeletet a 10/2010. (III.19.) Kormányrendelet módosít
28/1998. (VI. 17.) NM r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
47/2004. (V. 11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
18/2007. (IV. 17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
30/2007. (VI. 22.) EüM r az egészségügyi dolgozók rendtartásáról.
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól
52/2008. (XII. 31.) EüM r.     a szakmai kollégiumokról

Egyéb tárcák rendeletei

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
14/1994. (VI. 24.) MKM r. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
15/2006. (IV. 3.) OM r. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

A jogszabályok megtekinthetők: www.magyarorszag.hu ( keresés-jogszabálykereső fül)

Legfrissebb jogszabályok: www.kozlonykiado.hu


Vissza a kezdőoldalra!